fbpx
Wyłączyć rozmyśliwani. O uważności czyńść 1
Tak rychtyk

Zasztopować rozmyśliwani. O uważności czyńść 1

Mosz też taki uczuci że dycko sie musisz śpiychać coby ze wszyskim zdążyć? Zdarzo Ci sie na wieczór już być ganc tołt? Mosz dojś tej codziynnej lajery? Jo tak przeżyłach pora lot i powiedziałach se fajrant!

Pomału, krok po kroczku zaczłach onaczyć swoja rzeczywistość.

Życi je yno jedno i nie idzie dycko czekać na nastympny dziyń co by był lepszy. Trza żyć tu i teraz a nie czekać na fajniejsze jutro. Bo w końcu kiedy bydzie to zocniejsze jutro? Tak se to wymyślyłach i zaczłach pomału wdrażać na co dziyń.

Wyłączyć rozmyśliwani. O uważności czyńść 1

Dychani

Piyrsze co to zaczłach… dychać. Świadomie, pomału dychać. Poradziyłach zapanować nad natłokiem myśli i skupić sie yny na dychaniu. Tako trocha medytacjo, a to w drodze do roboty a to w aucie czy w autobusie. Wiycie że to działo? Człowiek sie robi uważniejszy, spokojniejszy i… bardzi rady z życio.

Ruchy

Potym zaczłach dować pozór na moi ruchy. Pooomaaalszyyy ze wszyskim… Wolniejsze ruchy dały mi poczuci wiykszego spokoju i myńszego napięcio że zaś sie trza śpiychać bo coś tam. Poza tym w końcu zaczłach zauważać co sie tak rychtyk dzieje kole mie, przestałach tak rajtować w ta i we wta na autopilocie. Pamiyntōm kaj wraziyłach geltasza bo robiyłach to pomału i sie na tym skupiyłach. O, ganc nowy familok tu postawiyli! Jako mogłach przedtym nie dać se pozór, przeca tu chodza co drugi dziyń…

Wyłączyć rozmyśliwani. O uważności czyńść 1Co z tego bydziesz mieć?

Jedne z ważniejszych korzyści kiere mom beztuż że jeżech bardzi uważno:

  • Polepszyła mi sie pamięć
  • Jeżech bardzi skoncentrowano i skupiono na tym co robia – szporuja kupa czasu
  • Przestały mie nerwować duperszwance kiere przedtym sztyjc wyprowadzały mie z równowagi
  • Mom lepszy wgląd w siebie, lepszy rozumia sama siebie

Tak rychtyk to… lepszy mi sie żyje! Czego tyż winszuja Ciebie bo Ci sie noleży!

Coby Cie nie zmorzyło, drugo czyńść moich wypocin bydzie zaś hned do poczytanio 🙂

Dodaj komentarz