fbpx
"Sprzedaj lodówkę i jedź dookoła świata" K. Godycki-Ćwirko
Ksiōnżki, Rajzy

„Sprzedaj lodówkę i jedź dookoła świata” K. Godycki-Ćwirko

Ksiōnżka do ludzi kierych nosi po świecie! Pryndko sie czyto, przigody autora wciągają a łobrozki som piykne. Ale dejcie pozór, przi czytaniu chce sie od razu gzuć w świat!

Autor, pozytywny chachar, zachynco coby pociepnyć wszysko i jechać bo rajzy sprawiajōm że my som radzi i zadowolyni, poszyrzajōm horyzonta i odmiyniajōm życi.

Godycki pociepnył robota na korpo-etacie i ruszył w świat. Czemu? W robocie lecioł mu jedyn dziyń za drugim, kożdy podany do poprzednigo. Czuł że żywot mu przeciyko pojszodku palców. Autor ostrzego przed tym upływem czasu tak coby za chwila my sie nie obudziyli starzi i schorowani, lebiody taki, bo życi nom wartko uleciało na użyraniu sie w robocie. Kacper fest przekabaco do łostawiynio nudnej codziynności i zachynco coby mieć korba i zacznyć spełniać marzynia bo o to sie w tym naszym żywocie depce.

Mocne! Mie przekonoł!

Dodaj komentarz