Roztomiyły kafyj
Fyrlok, Tak rychtyk

Roztomiyły kafyj

Jo to nie umia dnia bez kawy wytrzimać. Jedno że mi fest szmakuje aji se powoniać lubia a dwa, że jak se nie wyduldōm z rana to potym bez dziyń jeżech zbałamōncono i ciynżko mi sie rozmyśliwuje.

Kawusia, kawka, kofyj roztomiyły…

Czy wiycie że kawa sprawio że my som radzi? Po wypiciu szolki kawy ônaczy nom sie fajnie stynżyni hormonu szczęścio. Ku tymu dziyki kawusi je myńsze ryzyko że nas niecherskość zmorzi. I to niecherskość nie bele jako bo Alzhaimer, Parkinson czy cukrzica. A blank oczywiste je że kafyj pobudzo beztuż jak sie kiery rano ni ma mōnkter to nic yno mu kawa dać do wytrōmbiynio.

Roztomiyły kafyjA do tych co sie lubiōm zmorzić na fitnesach kofeina tyż sie sprzido bo polepszo wydajność  – długszy obstoimy i bydymy mieć lepsze wyniki od tych kierzi sie nie napiyli.

Yno trza se dać pozór

Za moc kawy też je niedobrze słepać bo wypłukuje magnez i wapń. Ôńskigo roku amerykońscy uczyni wysztudyrowali że jak sie naroz wytrōmbi za moc to sie robiōm problymy z koncentracjōm. Jak kiery mo starości z żołōndkiem abo wątrobōm to też se lepszy darować kafyj.

A ci co sie bojōm hercklekotów zawczasu by musieli przepadzitość powstrzimać bo kawa przispieszo bici serca. Nieskoro tyż lepszy kafyja nie pić bo bydōm problymy coby sie kimnyć.

Roztomiyły kafyj

Piernika, na szczęści jak kiery je lebioda to momy tyż co inkszego – bonkawa! A terozki dojś fandzolynio – ida se zrobić kafyj.

5 comments

 1. Arun

  Lipiec 2016 at 7:50 pm

  Czyli, że jak się nie boja hercklekotów to moga pić?
  Charaszo:)
  ps. co to hercklekoty?

 2. Inkszo

  Lipiec 2016 at 8:19 pm

  Hercklekoty to gibki bici serca abo też poważniejszo choroba zwionzano z serduchym. Tyś ni ma lebioda to możesz kawy pić wiela wlezie 😉

 3. Babcia Dorka

  Lipiec 2016 at 12:27 pm

  Bonkawa = kawa prawdziwo.
  Kakałszale to je najlepsze na śniodani do tych co mają problemy ze żoładkiem

 4. i.

  Listopad 2017 at 10:45 am

  kawa je dobro na wszystko, a ja jij braknie
  to sie pije z miodym tyj
  szolka dobrego tyju
  a ku tymu czekulada
  to je nojlepsze jak ćmok przidzie
  i nie do sie iść na wander
  po tych placach na kierych nos
  jeszcze nie było

  1. Listopad 2017 at 12:25 pm

   Jo przaja wszyskimu, i kafyju i tyjowi i czekuladzie tyż. Ale wszysko z pomyślunkiym i umiarym 🙂

Dodaj komentarz