fbpx
Majowo para-rajza w Alpy
Paralotnie, Rajzy

Majowo para-rajza w Alpy

Zocnie mi sie udała majowo rajza w Alpy. Jak to dycki, wyjazd był paralotniowy, inkszego urlopu se już nie miarkuja. Na wyjazd uzaś pojechałach z grupą Michała Gierlacha, naszego paralotniowego mistrza Polski. Większość rajzy spędzilimy we Włochach, dziepro ostatni dziyń pojechalimy na Słowenia.

Majowo para-rajza w Alpy

Włochy

Piyrszy dziyń lotalimy w Feltre. Niestety początki okozały sie do mie kapka niefortunne… Przed wyjazdem wyonaczyłach uprząż i rugzak na lekciejsze, na i cóż, okozało sie że tak lotać nie idzie… Była mocno terma i moi skrzidło roncz odstawiało jakiś cyrki. Piyrsze dostałach ogromnego fronta. Potym klapa na ¾ skrzydła. Potym uzaś mega front… Jeszcze nigdy ni miałach takich niecherskości. No i trza było lądować bo to naprowda nie wyglōndało dobrze. Ale sie nie zniechęciyłach, po połedniu wziynach trzi litry wody i odpolyłach jeszcze roz i już było trocha lepszy. Potym już do końca rajzy lotałach z ołowiym od Spike i cztyryma litrami wody…

Mom nadzieja że nie czyto tego mój muter bo jak zaś kiejsik przijada du dōm to sie zacznie bezlitosne futrowani 😉

Majowo para-rajza w AlpyPotym my pojechali do Bassano, znanej mekki paralotniowej Europy. Tam zrobiyłach mój najdługszy przelot w cołki dotychczasowej karierze paralotniowej – 45km. Ale byłach uradowano! Ni ma to wiela do starych wyjodaczy ale że jo dziepro zaczynōm przelotowe przigody to cieszyłach sie jak bajtel! Superancko 🙂

Niestety prognozy sie popsuły i jedyn dziyń musielimy odpuścić furgani. Wybralimy sie na zwiedzani interaktywnego muzeum przyrodniczego MUSE w Trydencie.

Majowo para-rajza w AlpyGadziny, geologia, geografia i kapka historyje rozmieszczone na pięciu poziomach ganc epnego gmachu. Jak ni ma pogody to spłaco sie wybrać do tego muzeum – sztudyrowanio nigdy dojś!

A propo zwierza, takigo stwora my spotkali na jednym ze startowisk:

Majowo para-rajza w AlpyNa nastympny dzień przenieślimy sie w okolice jeziora Garda i prociw niecherskim prognozom, udało sie polotać w miejscowości Brescia. Ni ma jak niespodziewany, spontaniczny wypad na górka 🙂

W piōntek lotani zaczło sie na Roncola w San Bernardo w okolicy Bergamo. Tu mi nie za bardzo poszło i padłach po 8 km. Na szczęści udało mi sie dostać na górka jeszcze roz i po połedniu już wszysko lepszy działało, poleciałach 14 km i jeszcze se powisiałach na żaglu. Miodzio.

Majowo para-rajza w Alpy

Słowenia

Ostatni dzień pojechalimy na Słowenia na fest znano górka Lijak. Kożdy paralotniorz jōm zno bo je łatwo i przyjemno. Prognozy nie były za fest obiecujące beztuż gibko my sie wyszpeili i drap na start. Powisiałach trocha nad startowiskiem po czym po wykręceniu podstawy postanowiłach sie wybrać na wschód. Reszta ludzi furgała na zachodzie ale koniec końców hned też do mie dołączyli. Niestety zaczło kapka padać i trza było zasztopować lot. Byłach trocha zło bo przeleciałach 19,5 km, yny 500 metrów i by mi stuknęła choć aby ta dwudziestka… no ale i tak dobrze że udało sie co pofurgać tego dnia.

Majowo para-rajza w AlpyFajnie że nom warun dopisoł, żodyn ni mioł jakichś fest niecherskich przigód, wszyscy wróciylimy cali, zdrowi i radzi. Teroz jeszcze trza przesztudyrować tracki z lotanio i już idzie snuć plany na nastympno paralotniowo rajza…

Przaja tymu!

Majowo para-rajza w Alpy

Dodaj komentarz