fbpx
Paralotnie, Rajzy

Lotani na podkarpaciu – Bezmiechowa

Kaj by tu jechać na weekend za pogodom? Chciałoby sie co polotać a nie wyglondało to za dobrze ani w Beskidach ani w Tatrach. No to wybralimy sie ze znajomymi na Bezmiechowo pod Bieszczadami.

Górka je nisko, ot taki borsztajn. Ale za to startowisko je fajne – na połednie, wielki i dobrze utrzimane, bez żodnych krzy. W sobota wszysko było przegrzote od hycu i nic nie wioło, beztuż zmłociylimy se po dwa zloty i tela było. Ale za to niedziela była już zocno.

DSC_0132
Wioło porzondnie, stałe 5-6 m/s, w porywach aż do 10 m/s. Trocha mie tyn wiater zniechyńciył na poczontku ale pedziałach se że ni ma co sie mierzić, trza patrzyć lotanio. No i tak odstartowałach, powisiałach se przi górce godzina, wszyńdzi nosiyło i było nawet w miara spokojnie. Ale roncz mie wywioło wyżyj, od razu zaczynało mnom ciepać i już nie było za fajnie.

W końcu stwierdziyłach że dojś na dzisio i se piyknie wylondowałach na konsku łąki kole auta. Gynał jak pakowałach te moi klamoty łoroz bociek se wparzył na łąka i zacznył chadzać pora metrów ody mie! Nigdy piyrwej nie widziałach boćka z tak bliska! Fajnie! 🙂 Potym jeszcze miejscowy pan śloz z traktora i prziszeł sie wywiedzieć co tam we wyrchu słyszeć ciekawego. Takim to miłym akcyntym zebrałach sie i pojechałach na kawa. Udany to był weekend, trocha laby, trocha lotanio – zocnie!

 

DSC_0138

DSC_0129

Dodaj komentarz