fbpx
Jydz pomalszy! Bydziesz zdrowszy
Fyrlok, Tak rychtyk

Jydz pomalszy! Bydziesz zdrowszy

Na poczōntek, jak sztyjc kajś locesz z aszfōngiem coby yny zdążyć ze wszyskim, posztudyruj se kapka o tym.

No i szyjn, idymy dali.

Mosz tak że rōncz sie chytosz na tym że za wartko jysz? Nie czujesz szmaku, nic żeś nie poradziył powoniać? A na wieczór tak rychtyk nie umisz se spomnieć co to dzisio było na ôbiod… Niestety ale gibki fachlowani jedzynio ni ma zdrowe. Poza tym, jak jymy pomału to zjymy myni.

Mózg dziepro po jakichś 10 minutach dostowo sygnał że coś tam je w żołądku.

Co je do Ciebie dobre?
  • Siedni se ku jedzyniu. Nie stój, nie lotej nikaj. Siedni se.
  • Zgoś telewizor, niechej telefon fōrt, gazeta se posztudyrujesz nieskorzi.
  • Przeżuwej dobrze jedzyni, nie połykej epnych kąsków yny pomału żuj i czuj so jysz 🙂 Powoniej se tyn ôbiod, to też je ważne!
  • Pomału, po leku wcinej co tam mosz na talyrzu. Co by sie nie dzioło, pamiyntej że na jedzyni trza mieć czas.

Jydz pomalszy, bydziesz zdrowszy

Niech jedzyni je relaksem!

Bydziesz widzieć że tak ci sie przipodobo to powolne jedzyni że kożdy roz bydzie do cia chwilōm coby se dychnyć. Godosz że brakuje ci czasu bez dziyń coby se odpocznyć – niech jedzyni bydzie ku tymu sposobnością!

Powodzynio!

Dodaj komentarz