fbpx
Jak Dalajlama pociepni te niecherski zwyki a bydziesz rod!
Tak rychtyk

Jak Dalajlama pociepni te niecherski zwyki a bydziesz rod!

Jako pedzioł Dalajlama:

Czas zawsze upływa, minuta po minucie, sekunda po sekundzie. Wraz z czasem upływa nasze życie. Jednakże, jedna rzecz jest w naszych rękach. Jest nią to czy będziemy trwonić czas w sposób negatywny czy spożytkujemy go w konstruktywny sposób. To zależy od naszego stanu umysłu i motywacji.

Wszyjscy wiedzōm, że szczynści to ni ma coś co idzie odkłodać na bezrok, na jutro abo jak sie jeszcze yny kupi nowe auto. To je coś to idzie czuć dzisio! Mało tego, od nas tak rychtyk zależy czy bydymy radzi z życio czy ni. Kiedyś już o tym szlabikowałach tukej.

Jak Dalajlama pociepni te niecherski zwyki a bydziesz rod! No to o co sie w tym wszyskim rozchodzi?

1. Piyrsze co – jako podchodzimy do tego co nas spotyko i jaki sōm nasze reakcje. Dobrze je spoziyrać bardzi na te zocne strony roztomajtych mecyjów a nie skupiać sie yny na tych negatywnych. Dycki to je ciężko robota z głowōm ale spłaco sie!

2. Niechej kontrolowani wszyskigo i wszyskich. Tak rychtyk możesz dać pozór yny na własno głowa i emocje, reszta je ganc niezależno.

Jak Dalajlama pociepni te niecherski zwyki a bydziesz rod!3. Ustōń z próbami dogodzynio wszyskim dookoła. Zawsze sie trefi kieryś co mu nie przipasujesz beztuż ni ma sie co tropić.

4. Omajlant czujesz sie czymuś winno? Nie napasztuj sie, dyć wszyjscy mōmy prawo coby sie nikiedy chachnōnć, trza se dać prawo do unfalów.

Jak Dalajlama pociepni te niecherski zwyki a bydziesz rod!5. Ni miej spōry w żici – jak ci kiery zrobiył krziwda to smōl to, szkoda Twoigo czasu i energie. A do tego pierōna to wszysko i tak przidzie nazot.

6. Durch mosz strach czy sie udo, czy se dosz rady, czy aby nie zmaścisz? Jak nie spróbujesz to sie nie wywiysz a yny tyn sie nie chachnie co nic nie pocho. Bezczynność je złoooo…

Jak Dalajlama pociepni te niecherski zwyki a bydziesz rod!7. Dbej o sia! To Tyś je nojważniejszo a nie wypucowane delówki, wyglancowane ôkna i zadowolōno teściowo. W odpocznytym ciele procny duch!

Obocz, to je długo droga, nikiedy idzie to niechersko ale w końcu idzie do przodku! Opaternie, po leku, zaczni już dzisio! I niy godej że je za nieskoro, dycki je dobry czas coby zacznyć praca z palicōm!

Dodaj komentarz