fbpx
Czerwiono Kapucka i wilk ze Sosnowca
Bojki

Czerwiono Kapucka i wilk ze Sosnowca

Była se roz mało szykowno dziołszka na Giszowcu, kierej fest przała jeja ōma

Kiejsik starka dała bajtlowi w gyszynku czerwiono kapuca i od tego czasu dziołszka omajlant jom nosiyła, kaj by nie poszła. No i skiż tego, że tak sztyjc rajtowała w tej swoi czerwionej kapucy, wszyjscy ij zaczli godać „Czerwiono Kapucka”.

Kiej jednego dnia starka była ganc tołt. Coby jom poratować, muter Czerwionej Kapucki narychtowała słomiōnka z roztomajtymi maszketami: z nudelzupōm, roladōm a kluskami, kołoczym i szpajzōm. Na lepsze trowiyni dociepła flaszka wina. Z takim rychtunkiym przikozała dziołszce ciś prosto do babcie, nikaj sie nie smykać i nie ślazować ze ścieżki. Ōma miyszkała podle Lasa Murckowskigo, pół godziny szpacyru od Giszowca. 

Rōncz Czerwiono Kapucka wlazła do lasa, spotkała wilka ze Sosnowca

Biydno dziołszka sie nie kapła że wilk je zły i zaczła se z nim gwarzić. I tak to wygodała że idzie do chorej starki. Wilk zmiarkowoł że dziołszka bydzie dobrze szmakować i trza by jom dopaść jakim fortelym. Nakludziył ij że se mo iś nazbiyrać kwiotków do niecherski babcie i skiż tego starka bydzie na zicher fest rada. Mimo że muter jom ostrzegała, młodo poszła w las a wilk w te pyndy porajtowoł do ōmy.

Czerwiono Kapucka i wilk ze Sosnowca

Kabociorz pocyganiył babcia-lebioda i fortelem włomoł sie do chałupy. Potym gibko połknył ōma, nasadziył se jeji czepek na łeb i fuk do beta! Tak nastrojony czekoł na Czerwiono Kapucka!

Dziołszka natargała w lesie zocnych gynsich pympków, farbiczków i flidrów

Rada dolazła w końcu do chałupy babcie. Dwiyrze były poroztwiyrane beztuż sie ganc zdziwiyła i zaczła filować po kontach bo ij było jakoś niechersko. Tako zdziwoczōno wlazła do sypialnie ōmy i coś ij sie pozdało że starka dziwnie wyglōndo. 

Czerwiono Kapucka i wilk ze Sosnowca

 • Ōma, czamu ty mosz taki epne uszy?

Coby cie lepszy słyszeć!

 • Ōma, a czamu ty mosz taki wielki ślypia?

Coby na cia poradzić spoziyrać!

 • Ōma, a czamu ty mosz taki epne ręki?

Coby cie lepszy przytulić!

 • Ōma, a czamu ty mosz taki wielki pysk???

Coby cie poradzić gibko zjeść!

Kabociorz w aszfōngu wyskoczył z beta i łyknył Czerwiono Kapucka!

Taki pożrany legnył se nazot do pryka i zacznył chrapać w nojlepsze. A praje kole chałupy loz feszter z Murckowskigo Lasa. Nie zdało mu sie to charczyni i wloz do chałupy. Znojd wilka i zaros chcioł go uszczelić ale zmiarkowoł że pieron musioł dorwać starka. No to wziōn i rozetnył wilkowi bachraty brzuch a z niego wyskoczyła ōma i Czerwiono Kapucka.

Starka i dziołszka wyściskały fesztera z radości i wszyjscy byli fest radzi ze szczyńśliwego fajrantu

Chop nawciepowoł wilkowi wōnglo do basa a nieskorzi, jak już wilk sie spamiyntoł i chcioł citnyć to nie poradziył, tak go tyn wōngiel zasztrabowoł. No i kabociorz zdech.

A dziołszka se potym pomyślała że gupio zrobiyła że była nieposłeszno mamie. Morał z tego taki że mutra sie trza słuchać!

3 comments

 1. Ziutek

  at

  Fajne!

 2. Stach

  at

  Obiercie se czy to mo być-oma,starka czy babcia,bo to ostatni mi nie pasuje

  1. at

   Ale dyć ōma, starka i babcia to je jedno a to samo 🙂 Używom zamiennie.

Dodaj komentarz