Chcesz być szczynśliwy? Smol to, nie lotej za tym!
Tak rychtyk

Chcesz być szczynśliwy? Smol to, nie lotej za tym!

Co to tak rychtyk je to szczynści?

Brzmi cołkiem tajemniczo a wszyjscy by chcieli właśnie tak sie czuć – szczynśliwie. Ale tak po prowdzie, starać sie być szczynśliwym je choby starać sie kimnyć w nocy – czym bardzi próbujesz tym gorszy to idzie. Moc czasu zmitrynżyłach na rozkminaniu czy jo aby tak rychtyk jeżech szczynśliwo? A jak ni to czamu? Aż jednego piyknego dnia pedziałach se że to smola! I zamiast starać sie to wszysko na siyła wysztaunować, niechałach rozmyśliwania. Jakoch do tego doszła?

1.  Słowo szczynści podmiyniyłach inkszymi okryślyniami: pozytywni ludzie doobkoła, śmiyszno godka z kamratami, świyży luft w górach, spokojno szychta w korpo, zocny tryning po kierym mie wszysko fajnie boli. I jak to wszysko zebrałach do kupy to mi wyszło, że tak jak je teroz, je nojlepszy!

Chcesz być szczynśliwy? Smol to, nie lotej za tym!2.  Trza pomogać inkszym – wcale sie nie rozchodzi o wielki rzeczy, styknie pamiyntać o ludziach i spytać sie jako sie tam dzisio czujōm, czy im nie trza w czym dopomóc abo eli wysłuchać. A jak kiery wajo że mu nie idzie np. w robocie to dobrze z takim siednyć i mu wytuplikować co i jako… Kupa idzie zdziałać takimi malućkimi kroczkami. I je to we wercie – jak ludzie som bardzi radzi skuli Ciebie to wiydz że właśnie zmiyniosz świat na lepsze!

3.  Ni ma dobrze łōnczyć poczucio zadowolynio od ôsiōngniyć – nic takigo żeś ostatnio nie porobił, jakiś cyl sie praje nie udoł? Nic to, niech Twoi ukontyntowani sie nie wiōnże z dedlajnami z roboty i narzuconymi se kaj jakimi pierzińskimi wyzwaniami!

4.  Nie śmimy sie omajlant szterować coby na siyła czuć sie szczynśliwym – gorsze humory zdarzajōm sie kożdymu i szyjn.

Chcesz być szczynśliwy? Smol to, nie lotej za tym!5.  Coś Cie wprawio w niecherski nastroje? Darymno robota, toksyczno relacyjŏ, spominani przeszłości? Niechej to w te pyndy! Inakszy ciynżko bydzie ruszyć do przodku.

6.  Trza dbać o swoji ciało – mosz yny jedno na cołki życi i ono bydzie z Tobōm na ôstatek Twoich dni. Dbej o sia, ruszej sie!

7.  Sztyjc poznowej nowych ludzi – choby miałyby to być przejazdy bla bla car 🙂 Odkąd zaczłach brać roztomajtych ludzi do auta, moi życi zrobiyło sie jakiś taki kolorowsze. Wiozłach już na przikład karlusa z Azerbejdżanu, astrolożka, hodowców rybek egzotycznych i fotografa łoblyczek z Mediolanu. Wyjścia na miasto, tryningi, rajzy… Nie obracej sie na inkszych, działej! Kiejsik niedowno pojechałach na tako paralotniowo impreza w Czechach na kiero żodnymu nie pasowało jechać. Darmo, jada sama. I co? Poznałach niesamowitych ludzi! Sie dzieje!

8.  Luftuj sie – wylyź do lasa, na łąka, rajzuj w góry. Człowiek to stworzyni nierozerwalnie połōnczone z naturōm! Przi zielonymu nojlepszy naładujesz sie siyłōm i pozytywnymi wibracyjami!

Chcesz być szczynśliwy? Smol to, nie lotej za tym!

 A na fajrant zocny cytat:

Kieby my yny niechali starać sie być szczynśliwymi, życi zaroski zrobiyłoby sie lepsze.

Edith Wharton

Ôstŏw ôdpowiydź