Chcesz być mōndrzejszy? Duldej woda!
Tak rychtyk

Chcesz być mōndrzejszy? Duldej woda!

Czy wiysz, że twój mózg skłodo sie w 75% z wody? Jak sie odwodnisz, mózg jakoby sie kurczy. Nie bez prziczyny tela sie godo o tym, jako to pici wody zocnie wpływo na człowieka. Kejsik o wodzie pisałach tukej a dzisio kapka rozwijōm idyjŏ.

Amerykońscy uczyni wysztudyrowali, że szkolorzōm co rano prziszli na sprawdzian kapka odwodniyni, gorszy poszło niż tym, co przed lekcjōm dostali szklonka wody

Mało tego, nawodniyni wpływo na samopoczuci. Jak mało pijesz to mogesz sie pryndzy poczuć synny i zmorzōny. Brakuje ci energie i mosz miszōng we gowie? Wypij szolka wody! W badaniach wyszło, że już w pora minut po wypiciu wody wraco jasność myśli i zmachani sie zmniejszo. Czamu? Woda trefio dyrekt do krwiobiegu i beztuż gibko sie absorbuje do organizmu człowieka.

Chcesz być mōndrzejszy? Duldej woda!No ja, ale woda je tako cniwo i ganc bez szmaku… Trza by jom kapka uroztomajcić coby sie lepszy piyło! Dociep świyżych warzyw eli ôwoców a jak praje nic ni ma pod rykōm to mrożōne bodzimki, maliny abo jagódki. Mogesz też wciepnyć plasterki zezwora, ôgórka, laska cimtu eli listka miynty. A co powiysz na kōnski mandarynki z listkami bazylie? A jak już rychtyk ni mosz razinku nic świyżego to wlyj pora kapek zagęszczonego zoftu i fertich.

Chcesz być mōndrzejszy? Duldej woda!O czym eszcze dobrze pamiyntać?
  • Lepszy pić myni a co chwila, niż oroz wyduldać cołko szolka wody. Pij po leku, tak coby se nie wypłukać soli mineralnych z organizmu.
  • Nie pij wody jak jysz bo rozciyńczysz se soki trawiynne i wszysko sie bydzie pomalszy trŏwić.
  • Średnio zalecano ilość napojów (nie yny wody) to je 4 do 7 szolek do kobiyt i 6 do 11 do chopów. Przi czym jak je hyc abo praje miołeś forymny tryning to te ilości mogōm nie styknyć!

Continue Reading…

Bojki

Roszpunka z Rudy Ślōnski

Ôńskigo razu w Rudzie żył se mąż i żona kierzi fest chcieli mieć bajtla

Lata leciały ale jakoś im to nie szło. Kiejsik kobita dojrzała z ôkna, że u starej heksy za płotym rośnie piykno, soczysto roszpunka. Baba miała na te gymizy takigo pypcia, że aż jom zmorzyło. No to chop wziōn i zakrod sie w nocy do zegródki czarownice i urwoł szałot do swoji baby. Na drugi dziyń zaś była lajera o gymiza no to mąż uzaś poszoł zahabić roszpunka. Ale tym razym haksa go zdybała! Już miała ciepać złe czary ale chop zacznył ślimtać, że to do chorej żony co już ledwa dycho. Heksa sie ulitowała i puściyła go wolno ale musioł prziobiecać, że jak sie urodzi bajtel to oddajōm go czarownicy. I tak tyż sie stało.

Kobita urodziyła dziołszka kiero wyrosła na fest gryfno frelka. Ale zło heksa była o nia zowistno i zamkła jom we wieży podle Wirka. W baszcie nie było schódków ani dwiyrzi, yny małe ôkno. Jak heksa chciała iść we byzuch to spinała sie po długim złotym warkoczu kiery dziołcha przestyrczała przez ôkno.

Roszpunka z Rudy Ślōnski
Kiej dziołcha se śpiywała coby umilić samotność a praje podle wieże rajtowoł na koniu królewicz

Karlusowi tak sie przipodoboł tyn głosik że chcioł wylyź na baszta ale nikaj nie było drabiny. Skrył sie w barzołach i zacznył kukać ku wieży. Ôroz prziszła heksa i zawołała:

Roszpunko roztomiyło, ciepni mi warkocz to wyleza do cia!

I tak czarownica wdropała sie do wyrchu. To królewicz prziszoł na drugi dziyń i tyż zawołoł do frelki coby mu spuściyła złoty warkocz. Jak Roszpunka ujrzała karlusa to miała strach ale zaczli se przijaźnie pogadywać i roz dwa sie w sobie zakochali. I tak zacznył królewicz dziynnie jeździć na zolyty a heksa długo sie nie pokapowała co sie wyrobio we Wirku.

Ale jednego dnia dziołcha ganc pokopała w lelujach! Przetlapła sie czarownicy o królewiczu i motyka sie fest znerwowała. Utła dziołsze złoty warkocz i wygnała jom na pustelnia, a sama doczkała we wieży na królewicza. Jak karlus przijechoł zaś na zolyty i wdropoł sie do wyrchu, heksa ciepała sie jak mucha w taszlampie, że wieża je pusto, Roszpunki już ni ma i nigdy wiyncy jom nie ôboczy!

Królewicz w rozpaczy ciepnył sie z ôkna ale na szczyńści przeżył

Biydok wydziuboł se ôczy na ciernisku w kiere wpod i taki ślepy zacznył sie tułać z żałościōm po Zobrzu i Gliwicach i chełkoł za swojom ukochanōm.

Kiej doloz aż na pustelnia przi Pyskowicach i tam znojd Roszpunka! Jak dziołcha dojrzała swoigo galana to padła mu w ramiona i zaczła ślimtać ze wzruszynio. I jak te płaczki kapały na ôczy królewicza to karlus dostoł nazot wzrok! Wartko wziōn Roszpunka z ôszkliwej pustelnie i zamiyszkali do kupy w zomku kaj mieli moc bajtli i żyli długo a szczyńśliwie.

Roszpunka z Rudy Ślōnski

Lato prziszło, sebuj sie!
Tak rychtyk

Lato prziszło, sebuj sie!

Na dobre zacznył sie czas urlopów, klary i laby. Jedni pojadōm nad morze, drudzy w góry a jeszcze inksi nad jeziora. Je nojlepszy czas coby dać naszym szłapkōm trocha luzu i niechać zandale w kōncie. Szpacyry po piosku eli dreptani po trowie na zegródce – procno rzecz! Toć że trza zaglōndać pod nogi coby jaki szkło sie nie wbiyło abo coby osy nie nadepnyć ale jak dosz pozór to wszysko bydzie dobrze 🙂 Ôbocz co ci przidzie dobrego z chodzynio po bosoku.

Masaż stóp

Wpływo zocnie na organy wewnętrzne i poprawio ukrwieni. Jak mosz sztyjc zimne szłapki to lyź boso, bydziesz mieć procny, naturalny masaż.

Lato prziszło, sebuj sie!Poprawa samopoczucio

Poszpacyruj trocha bez szczewików to bydziesz widzieć jako sie fajnie poŏnaczy Twój humor 🙂

Zahartowani

Zimno woda wzmacnio organizm beztuż szpacyrek krajym morza poprawi Twoja odporność.

Ćwiczyni uważności

Skiż tego że na stópkach momy moc połączeń nerwowych, przi łażyniu po bosoku fest czujymy nawierzchnia a to nom dostarczo dużo nowych doznań kiere som nieosiągalne jak chodzimy w szczewikach. Momy ganc inksze odczucia i beztuż noreszcie zaczynōmy sie skupiać na tym co czujymy i co nom dowo bezpośredni kontakt z zolōm. Wiyncy o uważności przeczytosz tu.

Lato prziszło, sebuj sie!Relaks

Chodzyni po bosoku rozluźnio muskle i sprawio że generalnie luzujymy. Bele yno sie nie smykać podle pasieki z ulami 😉

Jak cie mierzi coby lotać boso po zegrodzie to choć aby popróbuj doma sebuć lacze i mieć eli tela kontaktu z zolōm. Ôboczysz, bydziesz rady! Jo sie zaros sebuwōm i leca drap na trowa! Sebuj sie też!