Pastyrka i Kuminiorczyk
Bojki

Pastyrka i Kuminiorczyk

Było se kiedyś epne drzewiane wertiko z roztomajtymi szuflodami

Na pojszodku był wyrzeźbiony pół-człowiek, pół-kozioł co to mioł postać ludzko ale koźle giry, rogi na czole i długo broda. Wszyjscy przezywali go Koźlim Sierżantym. Cudok tyn mioł widok na gryfno porcelanowo Pastyrka co stoła na stole. Frela miała strojny klajd, zaróżowiono gymbiczka i zgrabnie podpiyrała sie na kijoku pasterskim. Szykowno to była dziołcha! Kole ni stoł wysztiglowany i przistojny karlus – dzielny porcelanowy kuminiorz ze drabinōm.

Młodzi se fest przali i chcieli iś w żyniaczka

Ale na drodze stoł im ōpa od dziołchy, co go wołali Chińczyk, stary, epny becher kiery rygierowoł cołkōm izbōm. Chińczyk rozkozoł, że Pastyrka mo sie żynić z Sierżantym skuli srebra i kosztowności pochowanych w starym wertiko. No to dziołcha zaczła ślimtać bo wcale ij sie nie zdało żynić sie z takim brzidokiym. Pastyrka wymedytyrowała że chce iś weg we świat i wiyncy nie wracać do izby na stół. Kuminiorczyk ij tuplikowoł coby se to rozwożyła ale dziołcha sie uprzyła i fajrant.

Pastyrka i KuminiorczykKarlus ni mioł za wiela do godanio beztuż wziōn swoja drabina i zaczli po leku ślazować ze stoła

Karkołomne to było ale jakoś śleźli i sie nawet nie strzaskali. Jak becher to oboczył to sie zdało że dostanie hercklekotów! W izbie zrobiyło sie epne larmo i zakochańce musiały gibko citać bo Chińczyk już był we sztańdzie gzuć za nimi.

I tak poleźli do kumina a była tam ćma i szpetnie. Spinali sie tak i spinali, sztyjc pod góra. Kuminiorczyk szeł piyrszy i rōncz on sie wyspinoł, podowoł drabina Pastyrce. Yntlich im sie udało, umaraszyni i ściorani wyleźli na som wyrch. Ale jak dziołcha pojrzała na świat, to zaczła lobiydzić że chce iś nazot. Doobkoła było kupa domów, konsek dali dupny, ciymny las, bezkresne pola i łąki. Świat zdoł ij sie epny i straszny. Kuminiorczyk tuplikowoł że sie niom zajmie, że se poradzōm i wszysko bydzie dobrze ale frela chciała sie wracać i szlus.

Pastyrka i KuminiorczykRod nie rod, synek przistoł na lamynta i zaczli pomału słazić bez kumin

Kuminiorczyk brniył i brniył ale yntlich sie usiotoł jak pojrzoł że dziołcha przestała ślimtać i szczynśliwo lezie za nim. Jak wparzyli do paradnej izby to sie okozało, że ōpa Chińczyk sie roztrzaskoł jak próbowoł zaiwaniać za zakochańcami i stoł teroz biydny i posklejany. A w tej swoji felerności nie poradziył już nic pedzieć bo coś niechersko go posklejali. No to młodzi dali go! Poszli gibko w żyniaczka bo yntlich im żodyn nie zakazowoł. W paradnej izbie zrobiyli huczne weselicho i żyli długo i w spokojności aż sie sami nie potrzaskali.

Pani Zima
Bojki

Pani Zima

Żyła se ôńskigo razu jedna wdowa co miała dwie cery

Jedna była brzidko i leniwo a drugo, pasiyrbica, była piykno i robotno. Muter bardzi przała tej brzidki a na piykniejszo sfalała nejgorsze roboty w dōma. Dziołcha dycki musiała przōńść na wrzecionie aż ij palce zaczły krwowić. Jednego dnia uzaś umarasiyła szpindla krwiōm i poszła jom umyć do studnie kaj wyślizła ij sie z rąk i ciul dup Antka niy ma.

Continue Reading…

Jydz pomalszy! Bydziesz zdrowszy
Fyrlok, Tak rychtyk

Jydz pomalszy! Bydziesz zdrowszy

Na poczōntek, jak sztyjc kajś locesz z aszfōngiem coby yny zdążyć ze wszyskim, posztudyruj se kapka o tym.

No i szyjn, idymy dali.

Mosz tak że rōncz sie chytosz na tym że za wartko jysz? Nie czujesz szmaku, nic żeś nie poradziył powoniać? A na wieczór tak rychtyk nie umisz se spomnieć co to dzisio było na ôbiod… Niestety ale gibki fachlowani jedzynio ni ma zdrowe. Poza tym, jak jymy pomału to zjymy myni.

Mózg dziepro po jakichś 10 minutach dostowo sygnał że coś tam je w żołądku.

Co je do Ciebie dobre?
  • Siedni se ku jedzyniu. Nie stój, nie lotej nikaj. Siedni se.
  • Zgoś telewizor, niechej telefon fōrt, gazeta se posztudyrujesz nieskorzi.
  • Przeżuwej dobrze jedzyni, nie połykej epnych kąsków yny pomału żuj i czuj so jysz 🙂 Powoniej se tyn ôbiod, to też je ważne!
  • Pomału, po leku wcinej co tam mosz na talyrzu. Co by sie nie dzioło, pamiyntej że na jedzyni trza mieć czas.

Continue Reading…

Zocne knify na energetyczne rano
Tak rychtyk

Zocne knify na energetyczne rano

Mosz też tak nikiedy że ci sie nie chce zwlyc rano z pryka a tu trza zaś ciś do korpo? Dziepro połowa tydnia a kaj tam sobota… Polecōm moi sprawdzone knify na taki okoliczności.
Rano wcale ni musi być taki złe!
  • Na wieczór wszysko rób pomału, nie rompluj już i nie dziwocz, zapol se świyczka coby se zrobić zocny klimat.

Continue Reading…