Ksiōnżki

„Japoński wachlarz” Joanna Bator

Ksiōnżka absolutnie fantastyczno! Polecōm wszyskim, nie yno pasjonatōm kultury Japonii. Jo tam sie nigdy nie interesowałach krajem Kwitnącej Wiśni ale ta ksiōnżczyna zrobiyła na mie ganc zocne wrażyni. Piyrsze co mie zachwyciyło to styl szlabikowanio pani Batorowej. Bogate słownictwo, elokwencja… Babka kupa sie narajzowała po świecie, miyszkała w roztomajtych miejscach, je mōndro i oczytano. To wszysko skłodo sie na procny styl kiery czyto sie ze szpasym! No a potym sama Japonia – kraj ganc inakszy od tych wszyskich europejskich zakōntków… Japonia zadziwio i fascynuje! Continue Reading…

Ksiōnżki, Paralotnie

„Czekając na Duida. Śladem szeptu amazońskiego potoku” Stefan Czarniecki

Na co trza uważać na lotnisku w Kolumbii? Co Cie czeko w autobusie na bezdrożach Wenezueli? Wiela metrów miała nojwiykszo anakonda znejdzono w Ameryce Południowej? Czamu jeszcze tak tam wielbią Hugo Chaveza? Czarniecki procnie sie prziglądo latynoskij rzeczywistości i barwnie przedstawio swoi przigody na ziemi rządzonej przez latinos. Ale mało tego, ta rajza to ni ma taki bele jaki wypad za ocean. Czarniecki postanowiył dostać sie na tereny amazoński dżungle niedostępne do biołych, zamieszkane przez rdzennych Indian.

Ksionżczyna absolutnie przeciekawo. Dycki chciałach jechać do Ameryki Południowej a taki lektury jeszcze bardzi mie nakręcają. Ahhh, poczuć tyn ganc inkszy klimat, naoglądać sie inkszych ludzi, siednyć na borsztajnie i chłonyć atmosfera… Jo chyba zaros kupia jaki bilet za ocean!

Co mi sie nie podobało to dojś słaby język i styl pisanio autora. Dzieło literacki to na zicher ni ma… No i te odniesienia do religijności, ehhh… Czasym miałach też wrażyni choby Czarniecki próbowoł trocha przekoloryzować rzeczywistość coby fabuła była jeszcze bardzi porywająco no ale tuż nic to, przinajmniyj ciekawie sie czytało.

Zo wi zo polecom 🙂 Jakby sie mie kiery pytoł – drugi roz też bych przeczytała 🙂

Ksiōnżki

„Gottland” Mariusza Szczygła – na wesoło o Czechach

Ostatnimi czasy zajawiyłach sie na reportaże i Gottland je kolejnym na liście przeczytanych. Gottland to moja piyrszo przeczytano ksionżka od Szczygła i pewnie nie ostatnio. Felietony przedstawiajom dzieje Czech i Czechosłowacji z XX wieku. Polecom wszyskim co sie chcom pośmioć i przi okazji rozeznać w historyji naszych somsiadów. Poznowomy dzieje rodu Bata, słynnych producentów szapów z Czech, historyjo Lidy Baarovej – kochanki Goebbelsa, tragikomiczny żywot Otakara Sveca – twórcy nojwiększego pomnika Stalina na świecie i moc inkszych przeciekawych postaci.  Continue Reading…

Ksiōnżki

„12 opowiadań tułaczych” Gabriel García Márquez

Powiym Wom że Márquez to je zocny szlabikorz, jak kiery nie zno tego kolumbijskigo autora to polecom sie rozeznać 🙂 Jego opowiadania tułacze som krótki i pryndko sie czyto beztuż som dobre na wieczory kaj ni ma za moc czasu na czytani. Jedyne co mi sie myni podobało to upodobani autora do uśmiercanio swoich bohaterów. Ale po prowdzie i tak opisuje te historyje na tela ironicznie że człowiek sie śmieje zamiast chełkać. Dramatu ni ma a za to kupa śmiychu i kapka rozmyśliwanio nad ludzkim żywotym, emocjami i sytuacjami kiere sie trefiajom. Polecom!

marquez-12-opowiadan-tulaczych

Ksiōnżki

„Byle dalej. W 888 dni dookoła świata” M. Owczarek, B. Skowroński

Nastympno fajno ksionżka o rajzach po świecie. Azja, Australia, Ameryka Południowo… co yno chcecie. Pora wrazidlatych ludzi, on i ona, stwierdzyli że to smolom, ciepli wszysko i ruszyli w świat. Przigód mieli po drodze co nie miara! Fest mi sie spodobało że te rojble sie szlajały po zapadłych dziurach – nie do nich zocne hotele i turystyczne miejsca kaj sie idzie wygrzoć na leżakach. Nieroz im było do śmiychu ale też mieli lichsze momynty. Jak dziołcha kostur złomała to małowiela do Polski nie wróciyli pojszodku rajzy. Ale zowizo przi czytaniu aż sie chce fliger obsztalować! Jakby kiery potrzebowoł kopnioka żeby w rajza uderzać to niech se poczyto ksionżka tych waryjotów, zaros człowiekowi bije na dekel i sie usiedzieć w miejscu nie do. Hejaa!

Ksiōnżki, Rajzy

„Sprzedaj lodówkę i jedź dookoła świata” K. Godycki-Ćwirko

Ksionżka do ludzi kierych nosi po świecie! Pryndko sie czyto, przigody autora wciągają a łobrozki som piykne. Ale dejcie pozór, przi czytaniu od razu chce sie gzuć w świat!  Tyn chachar zachynco coby pociepnyć wszysko i jechać bo rajza sprawio że my som radzi i zadowolyni. W robocie leci jedyn dziyń za drugim, kożdy podany do poprzednigo. Za chwila budzimy sie starzi i schorowani, lebiody taki, bo życi nom wartko przeleciało na użyraniu sie w robocie. Kacper fest przekabaco do łostawiynio nudnego życio i zachynco coby mieć korba i zacznyć spełniać marzynia bo o to w tym naszym żywocie sie depce. Mocne! Mie przekonoł!