Co mo chop we głowie?
Kromflek, Tak rychtyk

Co mo chop we głowie?

Jako wszyjscy wiedzom, nikiedy ni ma leko sie dogodać. Dzisio na wesoło o tym co tak rychtyk chopy miarkujōm jak sie zwracajōm do swoich kobitek.

  • Facet: Ja, mōsz recht, na zicher tak je.

O co sie rozchodzi: O nic sie nie rozchodzi.

  • Dychni se moji słoneczko, za fest tyrosz w tej naszej chałupie.

Mikser za fest rajcuje i nie słyszeć dobrze telewizora.

  • Myślōłech o ciebie cołki dziyń, jeżeś do mie nōjważniejszo!

Zaros po moji mutrze, kamratach i komputerze.

Co mo chop we głowie?

  • Libsto moja, jo noreszcie ustowōm z kurzyniym.

Dobre, teroz mi do na chwila pokój! Kaj był tyn geszeft z nōjtańszymi cygaretami?

  • Jakoś je gryfno w tej szykownej kiecce!

Pódź już z tego sklepu, zaros dostana hercklekotów w tym cyntrum handlowym!

  • Jeszcze yny jedno piwo!

No, monej ze dwa…

Co mo chop we głowie?

  • Obocz, mom ganc fajnisty film!

Jeee, bydōm sie prać, bydzie kupa krwie, wartki auta i gryfne frelki.

  • Przaja ci i betuż kupiyłech ci te parfiny.

Frelka w drogeryji była rychtyk gryfno i sie do mie fajnie śmioła.

  • Weznymy se to schraniani po leku. Na pewno sie dogōdomy, pomoga ci!

Kaj je pilot do telewizora? Jo je ściōrany i musza se zicnyć. Nōjlepszy do wieczora.

Co mo chop we głowie?A tak po prowdzie, co jo sie nauczyła od chopów to coby smolić to co godajōm. Trza zaglōndać na to co robiōm. Jedno a drugi to nikiedy sōm dwie inksze rzeczy. Nikiere kobitki majōm tak samo, to tak po sprawiedliwości 🙂

Niech sie Wom wszyskim zocnie wiedzie z drugimi połówkami! 😉

Co mo chop we głowie?

Kobitki, rychtujcie zioła i ocet jabkowy!
Kromflek

Kobitki, rychtujcie zioła i ocet jabkowy!

Rzekna teraz dwa słowa o ganc prostym knifie na włosy, co by sie piyknie blyszczały i nie były liche. Co jak co ale o szkuty trza dbać! Moi akurat som utrapiyniem bo to ciynki a delikatne jak cwist. Beztóż wynejduja roztomajte knify coby ich wzmonić.

Robia tak

Rano rychtuja se wywar – zalywōm wrzōntkiem ziołapokrziwa, skrzyp, kora dymbu i szałwia. Dymb i szałwia raczyj polecōm brunetkom, frelom z jasnymi włosami myni zalecom te dwa zielska. Tak to czeko cołki dziyń w szolce pół litrowej, co by sie zrobiył mocny wywar.

Kobitki, rychtujcie zioła i ocet jabkowy!Na wieczór wyciągom torebki abo przelewom wywar przez cedzitko jak akurat miałach zioła ususzone. Do tego dolywōm łeżka octu jabkowego i belontom. Nie starejcie sie, zapach sie pryndko straci i nic nie bydzie czuć. Czasym mi sie wleje wiyncy octu i też je dobrze. Po umyciu włosiont po leku oblywōm se głowa wywarem i tela, fertich!

Wszyski zioła idzie kupić w aptykach, geszeftach zielarskich abo wiykszych supermarketach. Polecōm pokrziwa z zegródki ale jak miyszkocie na familokach tak jak jo to bydzie ciyżko znejść jaki fajny krzok.

Kobitki, rychtujcie zioła i ocet jabkowy!

Ocet jabkowy dowo efekt zarozki, już po piyrszym użyciu włosy są zdrowsze i sie blyszczom

Przy regularnym onaczyniu na zicher bydziesz mieć fajne, odżywione włosienta. Co ważne, wreszcie przestanōm sie wywijać w kożdo strona! Roboty z tym ni ma za wiela a efekty fajniste!

 

Weseli! Panna na wydaniu!
Kromflek

Weseli! Panna na wydaniu!

Prziszeł taki dziyń że i moi siostrze zachciało sie żyniaczki. Weseli zamówiyli se na poczōntek lipca a rychtunki ruszyły pełnym szwōngiym już łońskigo roku.

Na poczōntku myślałach że możno sie oba piznyli w palice i beztuż to wszysko ale ni!

Hned obsztalowali wszysko i przed samym weselichym już żodnych starości ni mieli. Wszysko narychtowane jak trza! Continue Reading…