Bo rajzy to je fajno rzecz!
Rajzy, Tak rychtyk

Bo rajzy to je fajno rzecz!

Powiym Wom że jo to fest przaja rajzōm. Jak yno mom wolne to migym sie pakuja i jada! Nojbardzi mi sie podobo w górach. Świyży luft, ptoki śpiywają, wszyndzi strōmy, zielono i ni ma butlu. Oprócz chodzynio po górach też loca na paralotni ale o tym nieskorzij.

A czamu jo tak przaja smykaniu po świecie?

Continue Reading…

Weseli! Panna na wydaniu!
Kromflek

Weseli! Panna na wydaniu!

Prziszeł taki dziyń że i moi siostrze zachciało sie żyniaczki. Weseli zamówiyli se na poczōntek lipca a rychtunki ruszyły pełnym szwōngiym już łońskigo roku.

Na poczōntku myślałach że możno sie oba piznyli w palice i beztuż to wszysko ale ni!

Hned obsztalowali wszysko i przed samym weselichym już żodnych starości ni mieli. Wszysko narychtowane jak trza! Continue Reading…