Weseli! Panna na wydaniu!
Kromflek

Weseli! Panna na wydaniu!

Prziszeł taki dziyń że i moi siostrze zachciało sie żyniaczki. Weseli zamówiyli se na poczōntek lipca a rychtunki ruszyły pełnym szwōngiym już łońskigo roku.

Na poczōntku myślałach że możno sie oba piznyli w palice i beztuż to wszysko ale ni!

Hned obsztalowali wszysko i przed samym weselichym już żodnych starości ni mieli. Wszysko narychtowane jak trza! Continue Reading…